Hình ảnh

Tập 4 - Vòng Đối đầu

image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc image desc

Các album khác

DỰ đoán Huấn Luyện Viên mùa thứ 3 năm 2015

Tuấn Hưng (13.7%)
Bằng Kiều (12.83%)
Ngọc Sơn (3.79%)
Quang Linh (0.87%)
Thu Minh (10.5%)
Hồ Ngọc Hà (18.95%)
Mỹ Tâm (23.03%)
Thanh Lam (4.08%)
Tùng Dương (5.25%)
Hồ Quỳnh Hương (7%)