Giong hat viet - Giọng hát Việt - Website chính thức

Giong Hat Viet - Trang web chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt. Cung cấp video, tin tức và hình ảnh chính thức của Chương trình Giọng Hát Việt.

Audio - Giọng hát ViệtAudio Giọng Hát Việt

Nguyễn Song Tú | 205 Lượt nghe
Nguyễn Phan Tuấn | 642 Lượt nghe
Nguyễn Đức Thuận | 110 Lượt nghe
Trần Thị Hoàng Oanh | 87 Lượt nghe
Lưu Thanh Thanh | 199 Lượt nghe
Nguyễn Ngọc Trâm | 392 Lượt nghe
Phạm Hà Linh | 459 Lượt nghe
Nguyễn Quân | 338 Lượt nghe
Âu Bảo Ngân | 135 Lượt nghe
Trần Thái Châu | 159 Lượt nghe
Dương Hoàng Yến | 313 Lượt nghe
Nông Tiến Bắc | 97 Lượt nghe

DỰ đoán Huấn Luyện Viên mùa thứ 3 năm 2015

Tuấn Hưng (13.79%)
Bằng Kiều (13.79%)
Ngọc Sơn (3.45%)
Quang Linh (0.86%)
Thu Minh (10.34%)
Hồ Ngọc Hà (15.95%)
Mỹ Tâm (24.14%)
Thanh Lam (4.31%)
Tùng Dương (5.17%)
Hồ Quỳnh Hương (8.2%)